Referat af 4. ordinære generalforsamling

DSC_0004Selv om der var store emner på dagsordenen på bryghusets generalforsamling onsdag den 22. maj 2013, så gik godt og effektivt – i en god og interesseret stemning.

Formand Morten Sigaard var sygemeldt, så tidligere formand Claus Thorhauge måtte vikariere. Generalforsamlingen valgte advokat Martin Plum Juul til dirigent.

Claus Thorhauge læste bestyrelsens beretning op, der blev godkendt uden kommentarer. Læs hele beretningen efter referatet.

Revisor Finn Hønholdt forelagde regnskabet, der viste et beskedent positivt resultat på knap 8.000 kroner. Revisoren havde ingen kommentarer til regnskabet, og generalforsamlingen godkendte regnskabet med applaus.

På valg til bestyrelsen var Lars Mogensen, Claus Thorhauge, Jørn Andersen og Martin Eriksen. Desuden valgte Kim Hagelskjær at trække sig.

Martin Eriksen genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Jutta Scheibe-Sørensen og Henrik Danielsen til nyvalg. De blev begge valgt sammen med Lars Mogensen, Jørn Andersen og Claus Thorhauge.

DSC_0008Bestyrelsen havde fremsat forslag om forhøjelse af aktiekapitalen med yderligere 400 aktier samt indførelse af suppleant til bestyrelsen. Begge forslag blev vedtaget.

A-aktionærerne stillede forslag til ændring af vedtægterne, så ingen må eje mere end 5 procent af B-aktierne samt fjernelse af muligheden for at stemme pr. fuldmagt til bestyrelsen. Begge dele blev vedtaget.

Villy Christensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

referant, Claus Thorhauge

Beretning, 4. ordinære generalforsamling, Bøllingsø Bryghus 2012.

Mens jeg skriver denne beretning en lun forårsaften, drikker jeg en Stovt Jubilæum. I køleskabet skævede jeg først til en tynd dåseøl – en Ceres Royal – en af de blå granater. Dem kan jeg godt lide, men valgte alligevel Stouten.

Ikke bare jeg, men mange andre her i byen og omegnen har de senere år fået smag for godt-øl. Enhver der vover sig ind på bryghuset fredag eftermiddag kan bevidne, at her kommer masser af lokale og tilrejsende længere væk fra – og de drikker alle godt øl. Øl, der er milevidt fra de enzym- og kemibaserede industriprodukter fra de store bryggerier.

DSC_0024Set fra den vinkel har vi sejret. Vi er lykkedes med bryghuset – vi har lært Engesvang at sætte pris på godt-øl.

* * *

I forretningssprog var 2012 det, man vil kalde et konsolideringsår. Altså et år, hvor man samler sig om kerneforretningen – og får den til at køre bedst muligt. Men allerførst satsede vi mange timer og mange kræfter på at bygge krostuen.

Jeg ved godt, at da vi sidst var til generalforsamling, var byggeriet allerede slut – og vi havde indviet de nye lokaler. Men arbejdet trak lange spor hen over bryghusets økonomi hen over sommeren og eftersommeren og begyndelsen af efteråret. Kort sagt: Det blev dyrere end forudset, og der gik lang tid med at tjene penge nok – og sælge endnu flere aktier, før vi kunne betale de sidste regninger.

Tak til alle vores kreditorer for deres tålmodighed – og de mange hænder og bidrag vi fik undervejs. Måske var det overmodigt at kaste alle ressourcer ind i at renovere krostuen, straks vi havde købt ejendommen. Men vi synes, at det skulle gøres – og vi er i bestyrelsen glad for resultatet, og det er jeg helt sikker på, at husets mange brugere også er. Det myldrer i hvert fald med folk stort set hele ugen – og selvfølgelig især om fredagen.

Når vi taler økonomi, så er en ting den daglige drift. Den kører fint, og bryghuset giver et ganske beskedent overskud. Det er flot af et mikrobryggeri, og flot i en fase, hvor vi stadig udvikler os – og stadig høvler af på gælden.

Den anden ting er likviditeten, altså hvor mange penge vi reelt har hver dag til at betale lønninger og omkostninger. Det har som nævnt holdt hårdt, men vi står faktisk på solid grund i dag pengemæssigt. Selv om det ikke er lykkedes os at sælge det sidste pantebrev på 100.000 kroner i 2012 – det har vi selv finansieret.

Vi nåede budgetterne i 2012 – med et lille forspring. Vi er efterhånden så erfarne, at vi ved, hvor meget øl vi kan producere – og vi sælger alt, hvad der ryger gennem tankene herude i kroens gamle køkken.  Indimellem er vi rendt tør for en af de mange øltyper, vi producerer. Den maksimale produktion sætter højden for omsætningen og indtjeningen. Ikke afsætningen.

I slutningen af maj sagde vores brygmester gennem stiftels-årene, Martin Schau, op. Han havde fået et tilbud som fast brygmester for Nibe Bryghus, som han ikke kunne sige nej til. Jeg synes, at det tjener os til ære, at vi ikke gik i panik – for det gjorde vi ikke.

Men Martin havde også en plan parat til os, og den virkede endda til fulde. Vi undersøgte naturligvis alternativer, men Martins ide med at ansætte David Aggus som brygmester var suverænt den bedste. Selv om han ikke – ligesom Martin Schau – er diplomuddannet brygmester, overtog David gryderne herude i begyndelsen af juni, og har siden brygget øl med samme, stabile og solide kvalitet, Martin gjorde i de første år.

Martin startede også selv i sin tid i baggårdsbryggeriet uden diplom, og både han og David har vist, at man kan nå langt i den her verden, hvis man er inkarneret, engageret og entusiastisk. Og det er David, og så er han oven i købet lokal.

I det lille års tid, hvor David har brygget for os på fuld tid, har han været med til at intensivere og effektivisere produktionen endnu mere. Blandt andet har han været ankermand i, at vi har taget valsningen af malten ind i huset. En ekstra funktion, som vi tidligere måtte betale os fra, men som David i dag foretager i et særligt lokale, der er indrettet i bunden af tjenergangen.

Det er også David, der som den første tog de tre yderligere tanke i brug i juni sidste år. Så vi nu brygger på ni kombinerede gær- og lagertanke – plus en ekstra tiende lagertank.

* * *

DSC_0006Til sidste års generalforsamling lovede vi i bestyrelsen, at vi vil arbejde frem mod en klart formuleret vision, værdier og mål. Arbejdet gik i gang en september-aften med deltagelse af både bestyrelse, frivillige og panthavere. Det var en stor glæde at erfare, at selv om vi af og til taler højt i bestyrelsen, så er det af et fælles engagement og fælles kærlighed til det her bryghus – og vi kunne faktisk alle bakke op om den samme vision, de samme værdier og en fælles kurs.

Jeg vil lige læse formuleringerne højt her, fordi det er det hus, som vi bygger bryghus på:

Vision
Bøllingsø Bryghus er et mikrobryggeri drevet på et forretningsmæssigt grundlag samt et lokalt samlingspunkt om godt håndværksbrygget øl baseret på frivilligt engagement.

Værdier
Vi brygger godt håndbygget øl

Vi er båret af det frivillige engagement

På et efterfølgende bestyrelsesmåde konkretisere vi et mål om at fastholde stabil drift og salg, så vi kan være gældfrie ved udløbet af 2014 – når vi ser bort fra pantebrevene i ejendommen. Det betyder, at alt udestående til det stiftende anpartsselskab og kassekreditterne i Den jyske Sparekasse vil være udlignet til den tid.

Et ambitiøst men dog realistisk mål. Og årets regnskab viser, at vi er på rette vej.

* * *

Sidste år fik vi lov at forhøje aktiekapitalen med yderligere 250.000 kroner – 250 aktier. De er alle solgt. Men ligesom til sidste års generalforsamling må vi melde alt udsolgt, og pengene fra de solgte aktier er gået til lige det, de skulle: At finansiere produktionsudstyr, inventar og ombygning af ejendommen. Det er den slags penge, der kan give os håb om at blive gældfrie.

Som nævnt har produktionen haft svært ved at følge efterspørgslen, så vi har med vilje ikke udvidet forhandlernetværket. Vi kan ikke forsvare at tilbyde flere at sælge vores øl, når vi det til tider kniber med at levere hele sortimentet til de forhandlere, vi allerede har.

* * *

I begyndelsen af december sidste år kastede jeg tøjlerne som formand for bestyrelsen af bryghuset – i utide kan man mene. Det ulønnede arbejde og bøvlet var ved at give mig problemer for både mit eget arbejde og min familie, så jeg var nødt til at sige fra. Heldigvis stod Morten Sigaard klar til at tage over – på trods af, at han først blev valgt ind i bestyrelsen på bare sidste års generalforsamling, så har han – ligesom mange af os andre – i den korte tid oparbejdet en lige så stor kærlighed for projektet og huset her, at han sagde ja.

Og Morten har i månederne siden i den grad vist, at han har taget stafetten op. Jeg er glad for, at huset her lever videre – også uden mig ved rorpinden. Og jeg har ikke tænkt mig at holde mig uden for, men håber at fortsætte med et lille hjørne af de aktiviteter, jeg tidligere stod for som formand: Hjemmesiden, markedsføringsmateriale og som en af rundviserne. Jeg genopstiller til bestyrelsen.

Et af de projekter, som jeg overlader til Morten, er etableringen af en ny og funktionsduelig organisationsplan for bryghuset. Det er nødvendigt, fordi vi nu er blevet så store, og aktiviteterne i huset så mange – og mangeartede – at vi er nødt til at få en bedre struktur på det hele.

Jeg ved, at det arbejde allerede er godt på vej – Morten kan fortælle jer mere.

* * *

I år skal igen lyde en tak til rengøringsfolket, tappefolket, etiketfolket, barfolket, distributionsfolket, jer der har holdt styr på bogholderi, barregnskab, aktier og andre administrative opgaver,  rundviserfolket – og alle jer andre, der bare kom forbi og gav en hånd med. Uden jer kunne det her ikke lade sig gøre. Vi er afhængige af jer – kom igen alle, der ligesom os har lyst og kærlighed til det her sted – og øllet. Det er jer, der får det her bryghus til at fungere.

Behøver jeg sige det? Ja, jeg gør det alligevel: Alle kræfter, alle nysgerrige, alle interesserede er velkomne. Vi har altid brug for flere, der vil vise rundt, passe bar, sætte etiketter på, gøre rent eller bare hang-around. Det er altid en opgave at få nye folk til at passe ind og lære dagligdagen og arbejdsgangen i butikken at kende. En opgave, som vi øver os i hver dag. Lad jer ikke skræmme, hvis det ikke lykkedes første gang at finde jeres plads blandt de aktive i Bøllingsø Bryghus. Vi øver os hele tiden i at hjælpe nye aktive, frivillige på plads.

Det er afgørende for bryghusets hverdag og fremtid, at nye kommer til deltager i de mange opgaver. De sidste fire år har vist, at der bliver stadig mere og mere at give sig til – og flere og flere, der anser Bøllingsø Bryghus for et godt sted at komme.

* * *

Tak til Nordea, der har givet os 10.000 kroner til de nye borde i baren og på første sal. Bankens hovedafdeling sagde nej til fondens uddeling, fordi vi er en virksomhed og ikke en forening. Men Nordeas afdeling i Ikast synes alligevel, at vi skulle have pengene. Tak for det.

Og tak til Robert Sørensen, der igen har sponsoreret fadølsanlæg til os, så vi nu har fem mobile fadølsanlæg. Der er brug for dem alle.

Sidste års generalforsamling sluttede jeg med at konkludere, at vi har nået målene: at etablere et mikrobryggeri, købe ejendommen og skabe byens nye mødested baseret på den renoverede krostue.

Det sidste år har vist, at der er nye mål at arbejde for. Bryghuset lever, og vi er stadig på vej.