22 minutters generalforsamling

Så lang tid varede generalforsamlingen onsdag den 18. marts. Den begyndte med et øjebliks stilhed for to dødsfald i året, der gik: Medlem af bestyrelsen Jørgen Foged og mangeårig tappeformand Kristian Sørensen.

Lars Mogensens formandsberetning blev godkendt uden kommentarer. Regnskabet viste et pænt positivt resultat af selve driften, men et beskedent underskud, når de stadigt voldsomme afskrivninger blev regnet med.

Det tog generalforsamlingen til efterretning efter et par opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen blev genvalgt, hvor suppleant Villy Christensen blev valgt som permanent medlem af bestyrelsen. Steen Ancher fra Klode Mølle blev valgt som suppleant.

…og så var der stegt flæsk med persillesovs – og øl.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Lars Mogensen som formand. Tom Pedersen blev direktør og afløser Claus Thorhauge.