Vi har solgt halvdelen af det sidste pantebrev

Per og Grethe Abildskov har købt halvdelen af det allersidste pantebrev, der var tilbage, da Bøllingsø Bryghus A/S købte ejendommen forrige år.

I mellemtiden har bryghusets økonomi kæmpet med den gældspost, som ægteparret Abildskov nu har lettet med 50.000 kroner Det gav luft – nu mangler vi bare at sælge det sidste halve pantebrev på 50.000 kroner.