Vi forsøger alt for at købe kroen

Som det fremgår af de lokale aviser i disse dage, så arbejder vi i bryghusets bestyrelse intensivt på at samle penge til at købe ejendommen, den gamle Engesvang Kro. Venlige aktionærer har lånt os en del penge – meget flot. Men der er stadig et stykke vej, før vi kan melde os i realitetsforhandlinger med sælgeren.

Vi har diskuteret emnet ivrigt på bestyrelsesmøderne – og med aktive aktionærer. Som vi ser mulighederne, så ser de sådan her ud:

1. Få kontakt til flere aktionærer, der vil låne os penge på pantebreve.
2. Sælge flere aktier. Vi har stadig knap 250 aktier af 1.000 til salg, og der er stadig seks øl til aktionærer, der skaffer nye aktionærer.
3. Skaffe sponsorater fra lokale erhvervsdrivende eller private – eksempelvis mod at få et skilt op i krostuen, navngive en øltank og få firmaets navn på hjemmesiden. En ide vi arbejder videre med.
Vi har fået det første sponsorat fra en privat, der vil hjælpe os til at købe tre mobile fadølsanlæg, så vi kan tilbyde udlejning af fadølsanlæg til fester og arrangementer.

Her er den pressemeddelelse, der blev sendt ud til pressen onsdag den 17.11.2010:

Bryghuset på vej til at købe Engesvang Kro

Produktionen og salget af Bøllingsø-øl går over stok, sten og forventning. Men Bøllingsø Bryghus mangler stadig at få foden under eget bord – at købe Engesvang Kro. Med gode aktionærers hjælp ser det nu ud til at lykkes.

Bøllingsø Bryghus lever på lånt tid. Den nuværende ejer af de gamle krobygninger på Gl. Kongevej 24 i Engesvang har velvilligt stillet huset til rådighed i flere år, mens bryghuset har forsøgt at få det eneste bryggeri i Ikast-Brande Kommune op at stå. Den aftale udløber til marts, og ejeren ønsker ikke at fortsætte med at leje ud. Han vil sælge bygningerne.

– Vi har hele tiden kendt til den situation og arbejdet på flere forskellige løsningsmodeller, men nu ser det ud til, at vi kan lykkes med vores yndlingsmodel. Nemlig den hvor Bøllingsø Bryghus A/S selv erhverver hele bygningen. Vi mangler bare et lille nøk, siger formand for bryggeriet, Claus Thorhauge med henvisning til, at de andre muligheder for at erhverve den gamle Engesvang Kro indebærer, at en del af den skal udlejes til andet formål.

– Og det kræver faktisk overraskende meget lagerplads at producere øl, og så arbejder vi også med nogle ambitiøse planer om at inddrage førstesalen over den gamle krostue til værtshuset. I dag står vi som sild i en tønde, når musikken spiller en gang om måneden. Det er derfor, vi arbejder målbevidst på at få rådighed over hele huset, siger Claus Thorhauge.

Årsagen til at bryghuset er optimistisk med hensyn til selv at købe kroen, skyldes at aktieselskabet nu har fået lovning på at låne lidt over en halv million kroner af trofaste og entusiastiske aktionærer. Det er ikke nok til at gå i egentlige forhandlinger med sælger, men det er et stort skridt på vejen, vurderer bestyrelsen bag Bøllingsø Bryghus A/S.

– Aktionærerne har lånt os de mange penge mod at få et tinglyst pantebrev på gunstige vilkår. Det er en imponerende støtte til bryghuset, som vi i høj grad værdsætter. I de kommende uger vil vi arbejde videre for at se, om der ikke skulle være to-tre aktionærer mere, der vil låne os penge, siger Claus Thorhauge, der understreger, at aktionærerne får tinglyst almindeligt pant i ejendommen – ikke i selve bryggeriets drift.

– Produktion og salg går langt over forventning. Vi halser efter for at klare efterspørgslen, og vi må for eksempel melde udsolgt af vores julebryg allerede nu, siger formanden, der dog kan berolige med, at nye julebryg er sat over og forventes klar til salg i begyndelsen af december.

Venlig hilsen, Claus Thorhauge, formand, Bøllingsø Bryghus