Succes med tapning under tryk

I denne uge tappede vi de første øl fra de nye lagertanke. Tankene er både gær- og lagertanke, og det betyder, at de overtager tre processer i forhold til den gamle bryggeproces. For det første erstatter de processen i gær-tanken, hvor øllet var en uge, dernæst erstatter de lagertankene, hvor øllet var i to uger og til allersidst erstatter de eftergæringen i selve flaskerne, der typisk også tog et par uger.

Øllet skal stadig igennem de samme processer, men det hele foregår i en af de seks universaltanke, der ses på billledet. Tankene kan til forskel fra de gamle lagertanke gære og lagre under tryk.

Vi har samtidig fået installeret et omfattende køleanlæg, der kan styre hver enkelt tank for sig – og køle dem forholdsvist langt ned.

Omlægningen af produktionen har mange fordele:

Vi kan producere langt mere øl – en fordobling eller mere af produktionen. Flaskehalsen i den gamle produktion var gær-tanken, som vi kun havde en af. Derfor var vi begrænset til kun at brygge ét bryg på cirka 400 liter om ugen.

Med det nye anlæg koster et bryg langt mindre af bryggerens dyre arbejdstid. Han behøver ikke køre til Engesvang for at stikke øllet om fra gær-tank til lager-tank, og han behøver ikke være til stede for at tappe øllet på flasker.

Der er mindre spild, fordi øllet ikke bliver flyttet fra tank til tank med der af følgende bundfald. Der kom mere end 800 halvliters flasker ud af det første bryg fra de nye tanke. Det er rekord.

Udfordringen ved den nye proces er, at øllet skal tappes under tryk. Det kræver helt anden teknologi – og nye rutiner. Vi har lånt et brugt tappeanlæg fra Nibe Bryghus, der kan tappe under tryk. Det er den maskine, der ses yderst til højre på det øverste billede – og i baggrunden på det nederste billede.

Det var den proces, som vores trofaste tappere,  Kristian, Preben, Leif og Harry fra Bording, skulle prøve af i denne uge.

Det var på alle måder en succes. Allerede første gang kunne tapperne få lige så mange flasker igennem i timen, som de kunne i de gamle anlæg. Selv om det nye tryk-anlæg kun tapper to øl af gangen i modsætning til det gamle ikketryks-anlæg, der kunne tappe fire flasker af gangen.

 – Det kørte perfekt og langt over forventning. Jeg havde forudset, at det ville volde os langt flere kvaler, siger brygmester Martin Schau.

Tilbage står det centrale spørgsmål: Smager øllet lige som det plejer?

– Det er temmelig sikker på, at det gør. Jeg tror, at man kan smage forskel, og så er der ikke længere bundfald i flasken, siger Martin Schau.