INDKALDELSE til konstituerende generalforsamling

Alle, der på forhånd har tegnet en aktie, indkaldes hermed til konstituerende generalforsamling i BØLLINGSØ BRYGHUS A/S.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 11. juni 2009 kl. 19.30 på Engesvang Kro.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af tegning
3. Gennemgang af udkast til vedtægter
4. Vedtagelse af stiftelse af selskabet BØLLINGSØ BRYGHUS A/S
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Tegningslister, udkast til vedtægter og stiftelsesdokument vil fra den 3. juni 2009 være fremlagt til eftersyn for aktietegnerne hos Den Jyske Sparekasse Gl. Kongevej 26, 7442 Engesvang.