Generalforsamling den 11. maj kl. 18.00 – med spisning

HUSK TILMELDNING TIL SPISNING SENEST MANDAG DEN 9. MAJ KL. 12.

Indkaldelse til generalforsamling i Bøllingsø Bryghus A/S efterfølgende spisning onsdag den 11. maj kl. 18.
Største punkt på dagsordenen af ophævelse af A-aktier, så en aktie fremover har en stemme.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i DSC_0008henhold til det godkendte regnskab.
 5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer, valg til bestyrelsen og valg af en suppleant til bestyrelsen.
 6. Indkomne forsalg Forslag om ophævelse af aktieklasser
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Vedrørende forslag om ophævelse af aktieklasser i selskabet er der i dag to aktieklasser, således at der nominelt er kr. 200.000,00 A-aktier på stk. størrelse kr. 1,00 og nominelt 1081 B-aktier på stk. størrelse kr. 1.000,00. Hver A-aktie pålydende kr. 1.000,00 har 5 stemmer. Hver B-aktie pålydende kr. 1.000,00 har 1 stemme. Denne opdeling foreslås ophævet, således at der alene skal være en aktieklasse, hvorom skal gælde at hver aktie pålydende kr. 1.000,00 har 1 stemme på generalforsamlingen.

Eksisterende vedtægter for Bøllingsø Bryghus A/S

Efter generalforsamlingen er der spisning, stegt flæsk med persillesovs fra Pårup Kro. Spisning koster 150 kroner incl. en øl – spisebilletter købes ved indgangen.

Tilmelding til generalforsamling og spisning på denne blanket:

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Aktionærnummer (skal udfyldes)

  Spiser med kr. 130 (skal udfyldes)
  jaNej


  Hvis blanketten ikke virker, så skriv direkte til os på tilmelding@bbryg.dk. Husk at skrive aktionærnummer og om du vil spise med eller ej.

  Tilmelding til spisning er senest mandag den 9. maj kl. 12.