Festlig generalforsamling

Vi var dobbelt som sidste år så mange til årets ordinære generalforsamling mandag den 16. april. 150 deltagere fyldte bryghusets festsal til sidste stol (nogle få måtte tage til takke med en plastikkasse at sidde på.

Det endda selv om Banedanmark bogstavelig talt havde lagt forhindringer i vejen ved at lukke jernbaneoverskæringen mellem den nordlige og sydlige del af Engesvang.

Formand Claus Thorhauge bød velkommen, og advokat Martin Plum Juul blev valgt til dirigent.

Claus Thorhauge fremlagde beretningen for 2011. Den følger længere nede i teksten her.

Revisor Finn Hønholt Christensen fremlagde regnskab og budget, der begge blev godkendt uden kommentarer. Efter planmæssige afskrivninger og afdragelse af en bid af gælden til Engesvang Kro ApS blev resultatet er lille underskud på cirka 40.000 kroner.

Bestyrelsen blev genvalgt undtagen Erik Rosenbeck, der ikke genopstillede. I stedet blev Morten Sigaard fra Moselund valgt ind i bryghusets bestyrelse, der nu består af Martin Eriksen, Hans-Jacob Pedersen, Jørn Andersen, Lars Mogensen, Kim Hagelskjær, Claus Thorhauge og Morten Sigaard.

Bestyrelsen havde på forhånd indstillet tre nye ændringsforslag til generalforsamlingen, der alle tre blev vedtaget:

1. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via hjemmesiden i stedet for via aviser.

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i stedet for i et år for at give rullende udskiftning.

3. Bryghuset får lov til at udstede yderligere 250 B-aktier.

Der var livlig debat i forbindelse med udstedelsen af yderligere 250 aktier. Bestyrelsen lovede i løbet af det kommende år at udvikle nye mål og værdier for bryghuset, så generalforsamlingen får et klarere billede af, hvor bryghuset er på vej hen.

Trods enkelte kritiske røster blev også den sidste vedtægtsændring vedtaget med stort flertal.

Efter generalforsamlingen bød bryghuset på stegt flæsk med persillesovs – og selvfølgelig en øl til.

Beretning, 3. ordinære generalforsamling.

Hvis 2010 var et kravleår, som jeg sagde ved sidste års generalforsamling, så har 2011 været et flyveår. Et år, hvor vi for alvor fik luft under vingerne og satte af. Hvis vi fortsætter i den slags metaforer, så får jeg et problem, når jeg skal skrive beretningen for i år, 2012. Så bliver i år måske et raket-år.

Spøg til side:

Det går godt – og stærkt. Vi udvikler os planmæssigt, og meget af det vi drømte om sidste år er gået i opfyldelse: Eller rettere, vi har ved hjælp af en masse frivillige fået realiseret mange af drømmene. Tænk bare på genåbningsfesten af krostuen for 14 dage siden.

Det var overvældende.

Det går hurtigt hernede, og der er hele en masse i gang. Ikke bare for brygmesteren og bestyrelsen, men også hos de mange frivillige der har deres daglige gang på bryghuset. Der er kommet rigtigt liv i den gamle kro her. Hver dag.

Og det er måske noget af det bedste, vi har opnået med bryghuset.

En beretning skal jo gøre status og kigge tilbage.

Siden sidste generalforsamling har vi brygget 92 bryg – det er 37.000 liter øl. Og vi har solgt øllet, så vi fortsætter med at brygge mere. To gange hver uge.

Vi har fået 111 forhandlere takket være en effektiv salgsorganisation under Kim Hagelskjær og Per Møllers ledelse.

Vi har solgt de 155 usolgt aktier, vi havde. Der er udsolgt.

Vi har købt bygningerne pr. den 31.12 som planlagt. Dog måtte vi selv i sparekassen og låne pengene til det sidste pantebrev. Det er fortsat til salg, hvis flere kan eller vil hjælpe os ved at købe et pantebrev på absolut favorable vilkår – for bryghuset.

Guidelines

Vi har gennemført et omfattende projekt med at organisere udvalget og arbejdet på bryghuset med de udvalg, der står for tapning, bar, etikettering, rengøring, lager, salg osv. Vi har simpelthen fået skrevet et sæt sammenhængende guidelines, om hvordan vi gør tingene her på bryghuset.

I året, der er gået, har vi også etableret et tilbud om at brygge og købe øl med din egen etiket. Det har ikke bare Socialdemokraterne i Engesvang benyttet sig af. Et reklamebureau købte 1½ bryg efter det koncept, der hedder private label. Og vi får stadig forespørgsler om netop det.

Den forhøjede produktion har givet store udfordringer for de frivillige, der har givet en ekstra tørn. Tapperne har fået styr på den tappemaskine, vi har lejet – og tapper to bryg på en dag. Det er 1.600 flasker øl.

Etiketfolket har knoklet for at sætte etiketter på den mange øl. Nu har vi endelig – her i begyndelsen af 2012 fået en ny etiketmaskine, der er meget nemmere og hurtigere. Derfor har vi også fået nye etiketter – de er nu selvklæbende og sidder meget pænere. Samtidig har vi fået en integreret printer, der automatisk sætter mindst holdbar dato på etiketterne.

Tidligere gik der en eftermiddag på at køre etiketterne gennem en computerprinter – og det lugter, så Kristians kone har bedt ham flytte printeren ud i skuret. Det bøvl er nu ovre.

Etiketmaskinen kører endnu ikke uden kvaler, men den skal nok komme til at virke. Og allerede nu kan vi se, hvor meget lettere og hurtigere det går.

Opmærksomme og ædru øldrikkere har måske bemærket, at vi har fået mobilkode på etiketterne, der leder hen til en særlig mobilhjemmeside med baggrundsinformation og detaljer om øllet. Og så har vi skiftet fra at skrive tappedato til mindst holdbar dato. Flere forhandlere troede, at øllene allerede var over sidste salgsdato, når de fik dem i butikkerne, efter det gamle system.  Og fødevarekontrollen blev glad for den ændring, der skal ellers meget til at glæde dem…

Også rengøringsfolkene, rundviserne og barfolkene har mærket den stigende omsætningen og større aktivitet. Tak fordi I alle har hjulpet os igennem det hele.

Bestyrelsen har fået sekretærhjælp af Bettina Burmeister til både skrivning af referater og administration af etiketter. Tak for det – håber du fortsat holder os og vores snak ud.

Tak til Martin, Kristian og Tom for at få lager, produktion, distribution ejendommen til at fungere i hverdagen.

Bogholder Tina Busch har velvilligt ført vores regnskab og hjulpet med til at sikre, at kunderne også betaler for øllet. Tak for det.

I det forløbne år har vi fået 90.000 kroner i støtte fra LAG-midlerne, dem har vi brugt på køleanlæg til de seks tanke, vi fik sidste år –og køb af de tre nye tanke. Køleanlægget er forberedt til at styre dem også. Vi siger tak for støtten.

Ny Krostue

Selv om beretningen nu sniger sig ind i 2012, er jeg også nødt til at nævne ombygningen af krostuen, som vi begyndte den første januar, og som vi indviede den 31. marts. Det er blevet rigtig flot – og meget velfungerende. Som I måske kan fornemme, så mangler der lidt møbler.

Men lige nu har vi ikke råd til mere. Vi kæmper stadig med at få betalt regningerne for ombygningen, der naturligvis blev langt mere omfattende end forudset – og langt dyrere. Men også meget bedre.

De 92 bryg er absolut det maksimale, som brygmesteren kan præstere med det eksisterende brygudstyr. Med vores nye bryggeriudstyr, som vi knap havde fået i stabil drift sidste år ved den her tid, har vi ikke bare fået en god og stabil produktion. Vi har også fået endnu ud af hvert bryg – der er typisk mere end 800 flasker pr. bryg.

Og vi halser efter for at klare efterspørgslen. Vi har netop fået tre tanke mere af samme type, som dem vi har, hjem fra Kina. De kommer i drift, så snart vi har tid og kræfter til at få dem installeret og monteret.

Regnskabet for 2011 ser også godt ud. Vi har et lille overskud på den primære drift – der desværre bliver spist op af at afdrage på gælden længere nede i regnskabet. Men der er alligevel grund til at række hænderne i vejret og glæde os over tallene. Vores drift hænger sammen, og det er lykkedes os at nedbringe de primære produktionsomkostninger mærkbart.

Det var netop en af de opgaver, som var et primært mål i min beretning ved generalforsamlingen sidste år. Men vi skal stadig arbejde på at bringe stk-prisen på en produceret øl ned – det er stadig dyrt at være små.

 

Gammel gæld

Vi har en kompliceret selskabskonstruktion med to selskaber, Engesvang Kro ApS, der ejer A-aktierne i Bøllingsø Bryghus A/S. En unødigt kompliceret konstruktion, som vi arbejder på at komme ud af.

Som jeg nævnte sidste år, skal vi på sigte have fusioneret de to selskaber. Det mål er vi kommet et skridt videre i året, der er gået. Vi har fået høvlet af på mellemværendet mellem de to selskaber, så vi kan slippe ud af den konstruktion. Jeg vil gøre nærmere rede for den del under regnskabspunktet.

Mission, mål og organisering

De seneste års tid er der en ting, der er blevet mere og mere tydeligt: Bøllingsø Bryghus består af to dele: et kommercielt drevet bryghus – en forretning, der er sat på jorden for at tjene penge og give overskud. Den anden del er en aktivistbaseret forening: Et lokalt funderet bryghus, der skal skabe liv og aktivitet omkring huset her. Invitere flest muligt inden for og give dem en god oplevelse med samvær, øl og musik.

Begge butikker er afhængige af hinanden og bliver styret af den samme bestyrelse. Det giver af og til nogle slagsmål og højlydt uenighed. Også i bestyrelsen.

Nogle frivillige, aktive og bestyrelsesmedlemmer lægger mere vægt på den ene del, andre på den anden.  Jeg gentager, at både forretning og frivillighed er en forudsætning for den succes, vi står med i dag. Men vi arbejder fortsat på at finde balancen.

Den afgående bestyrelse har derfor besluttet sig for at sætte et forløb i gang, hvor vi (såfremt vi bliver genvalgt) i samarbejde med en ekstern konsulent sammen vil prøve at formulere en vision, to værdier og tre mål. Et fælles værktøj til at komme videre.

Man kan også sige det på en anden måde: Vi har opnået det, vi ville: etablere et mikrobryggeri, købe ejendommen og skabe byens nye mødested baseret på den renoverede krostue.

Vi er nået i mål – hvor skal vi så hen nu – og ad hvilken vej.

Det vil den nye bestyrelse som det første begynde at blive klogere på.