Aktieselskabet er etableret

Engesvang Kro torsdag den 11. juni 2009: Med hævet glas råbte dirigent og advokat Martin Plum Juul skål ud til de cirka 80 forsamlede aktionærer i den gamle kro og erklærede dermed Bøllingsø Bryghus A/S for etableret.

Aktieselskabet blev stiftet med en aktiekapital på kr. 700.000, som Martin Plum Juul bekræftede var til stede ved etableringen. 355 b-aktionærer havde købt en aktie. Stifterne bag projektet har købt de resterende 145 aktier med videresalg for øje.

Til den første bestyrelse blev valgt Lars Mogensen, Kragelund – Jørn Andersen, Engesvang og Claus Thorhauge, Engesvang blandt A-aktionærerne.

Blandt B-aktionærerne blev Martin Eriksen, Moselund og Villy Christensen, Bording valgt.

Generalforsamlingen valgte Aktiv Revision i Silkeborg ved revisor Finn Hønholdt Christensen som revisor.

Den første generalforsamling i bryggeriet forløb fint med en levende interesse og engagement fra salen, der under eventuelt kom med mange gode råd og ideer til bryggeriet.

Claus Thorhauge fra stifterne orienterede om, at der er maksimalt 12 ugers leveringstid på bryggerianlægget. Så det forventes at være klar i de nyrestaurerede lokaler i det gamle køkken på kroen. Fredag den 12. juni betales indskuddet på anlægget, og dermed går produktionen af selve anlægget i gang på fabrikken i Tyskland.

Det første arrangement i Bøllingsø Bryghus bliver en lokal udgave af den legendariske, bayriske oktoberfest. Der er bestilt et seksmands tyrolerorkester til den sidste weekend i oktober.

Efter generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Claus Thorhauge som formand og Villy Christensen som kasserer. Tom Pedersen blev udpeget som direktør.

Som det allerførste besluttede de nyvalgte bestyrelse at fortsætte med at sælge B-aktier til kurs 100 frem til det første bestyrelsesmøde den 1. juli 2009. Mail til info@boellingsoebryghus.dk hvis du ønsker at købe aktier.
Anpartsselskabet med de fem stiftere bag bryggeriprojektet skifter efter generalforsamlingen navn og kommer til at hedde Engesvang Kro ApS. Det nystiftede aktieselskab bliver ejer af selve bryggerianlægget og kommer til at stå for driften af Bøllingsø Bryghus. Engesvang Kro ApS bliver et ejendomsselskab, der lejer lokalerne ud til Bøllingsø Bryghus A/S.

Flere aktionærer har spurgt, om de får en fysisk aktie i hånden. Det gør de ikke. Det bliver for besværligt at administrere. Men i forbindelse med en brevudsendelse til samtlige aktionærer efter sommerferien, vedlægger vi et brev med angivelse af reglerne for overdragelse, aktienumre til erindring osv.