Generalforsamling 2019 – den 30 april kl. 18:30

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - tirsdag 30. april
18:30 - 22:00

Kategori1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af Årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab.
5. Ændring af vedtægter.
6. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter
valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. indkommende forslag.
9. Eventuelt.

Kun adgang til generalforsamlingen med gyldig aktionærkort eller Aktionærnummer.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig spisning.

Prisen er 130kr, der betales ved indgangen.

Tilmelding til spisning på mail tilmelding@bbryg.dk eller ring på 22248645 (Ole Renè Madsen)

Med venlig hilsen Bestyrelsen.