Barfolk søges

DSC_0019Vi mangler i den grad nye og friske folk til at udfylde barvagterne på bryghuset.

Har du indimellem lyst til en glad og rar aften bag baren på bryghuset, så tøv ikke med at ringe til barformand Jørn Andersen og hør mere. Jørn har tlf. 40714848 – eller drop en mail på jorn@bbryg.dk.

Ligesom meget andet på bryghuset er barvagterne frivillige og ulønnede. Men foruden foruden glæden og fornøjelsen ved at have en bartjans byder vi på øl-kort til brug en anden aften – en aften, hvor du står på den anden side af baren.

Og så giver vi selvfølgelig aftensmaden den dag.

En barvagt er fra kl. 16 til kl. 21. Og baren er som bekendt åben hver fredag året rundt.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Vi udlejer ikke længere lokaler til selskaber

Bestyrelsen har besluttet at stoppe for udlejning af lokaler til private selskaber – både for aktionærer og ikke-aktionærer.

Vi har desværre ikke tid og kræfter til at yde den service.

Vi fortsætter naturligvis med alle arrangementer, der har relation til øl og bryghuset. Ligesom der fortsat er mulighed for at rundvisninger og ølsmagninger.

Alle der allerede har booket bryghuset til et selskab, får naturligvis lov at afholde det. Vi holder de aftaler, vi har indgået.

Har du en ide til et arrangement med musik og øl, så kontakt bryghuset på info@bbryg.dk eller tlf. 51 64 15 00 og få en snak om mulighederne.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Claus Thorhauge er ny direktør

DSC_0290Bestyrelsen har valgt Claus Thorhauge som ny direktør for Bøllingsø Bryghus. Han afløser Tom Pedersen, der har været direktør siden stiftelsen i 2009.

Claus har gennem de første mange år af bryghusets levetid været formand for bestyrelsen og kender derfor huset godt indefra.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Chiliøl er bryg nummer 400

David Aggus

Det er ikke chili-øllen, som David Aggus har i glasset på dette billede.

Det er en lang og grundfæstet tradition, at brygmesteren får frie hænder for hvert hundrede bryg, han brygger. Måske skulle vi aldrig have indført den regel?

I hvert fald har brygmester David Aggus i grad taget styringen ved at proppe chili i bryg #400. Sød og stærk chili endda.

Han kalder den også Hot & Sweet, og derfor lancerer vi den også torsdag den 19. juni til glade jazztoner fra vores lokale Hot & Sweet-band.

David har selv lavet opskriften og i forvejen testet et prøvebryg på tappeholdet, der som sædvanlig er meget kritiske overfor alt nyt. Men den mærkelige chili-øl slap altså igennem med nogle små justeringer.

Davids chili-øl er en overgæret ale på 6 procent. Lidt bock-agtig kalder han den, og som noget nyt serveres den kun på fustage fra bryghuset. Den kommer ikke på flaske.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Villy Christensen er indtrådt i bestyrelsen

2011-08-27 09.51.29Suppleanten til bestyrelsen, Villy Christensen, er indtrådt som medlem af bryghusets bestyrelse efter Jørgen Foged.

Villy Christensen blev valgt som suppleant på sidste års generalforsamling (2013).

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Dødsfald – Jørgen Foged er gået bort

DSC_0022En af bryghusets aktive frivillige og netop nyvalgt til bestyrelsen er pludselig gået bort. Jørgen Foged har i flere år været en vidende og dygtig rundviser på bryghuset, ligesom han har hjulpet med tapning hver tirsdag.

På generalforsamlingen i begyndelsen af maj blev Jørgen Foged valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Han var allerede godt i gang med at sætte sig ind i betyrelsesarbejdet med stor viden, interesse og engagement.

På billedet ses Jørgen Foged (midt i billedet) i samtale med sidemanden til den netop overståede generalforsamling.

Bryghuset siger mange tak for hjælpen og godt selskab undervejs.

Begravelsen er fra Engesvang Kirke på onsdag den 28. maj kl. 13. Bagefter er en lille sammenkomst på bryghuset.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Sommerjazz med Hot & Sweet 19. juni

Så er der traditionen tro sommerjazz med de glade musikere fra Hot & Sweet. De er leveringsdygtig i herlig gammel New Orleans Jazz og solid swingjazz.

Der er ændret lidt i orkestrets besætning så det nu består af Jørn Pagh – klarinet og sang, Jens Ove Retz Johansen – tenorsax og sang, Leif Hansen – piano, Harry Nielsen – guitar og banjo, Ib Dejgaard – trommer og Torben Sørensen – trompet.

Senere på året kommer der meget mere  jazz på Bryghuset.

Sammen med Kulturens Venner i Engesvang og vores husorkester Hot & Sweet Jazzband har bryghuset indledt et jazz-samarbejde. Det samarbejde resulterer i en hel række af koncerter, der løber af stablen i efteråret 2014 og i foråret 2015.

Der bliver tale om otte koncerter, der skiftevis holdes i Bøllingsø Bryghus og Kulturhuset Den gamle Biograf. Programmet offentliggøres i forbindelse med sommerjazzen den 19. juni.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Veterantræf igen den sidste søndag i måneden

Spejling 064 r2Så er det igen sæson for veterantræf ved Bøllingsø Bryghus.

Næste gang er nu på søndag den 25. maj klokken 11 til 14. Og sådan fortsætter det den sidste søndag i hver måned frem til og med søndag den 28. september.

Altså søndag den 29. juni, søndag den 27. juli, søndag den 31. august – altså foruden nu på søndag og søndag den 28, september.

MG 088Veterantræffet er åbent for alle former for veterankøretøjer: biler, motorcykler og knallerter. Tilmelding er ikke nødvendig.

Bryghuset er naturligvis åbent, og der er mulighed for at købe en grillpølse.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Turbulent generalforsamling

DSC_0040Bryghusets generalforsamling onsdag den 5. maj var præget af stor diskussionslyst – og uenighed. En gruppe frivillige har forladt bryghuset og var utilfredse med ledelsen.

Lars Mogensen fra bestyrelsen fortalte, at der vil blive etableret en ny struktur og en ny ledelse.

Både regnskab og beretning blev godkendt, men valg til bestyrelsen gav diskussion.

Fra den afgående bestyrelse havde Hans Jacob Pedersen og Jutta Scheibe-Sørensen valgt ikke at genopstille, og formand Morten Sigaard og Henrik Danielsen havde begge valgt at trække sig på grund af arbejdspres.

DSC_0017
De tre tilbageværende, Lars Mogensen, Jørn Andersen og Claus Thorhauge foreslog en bestyrelse bestående af de fem stiftere, der foruden de tre nævnte er Steen Madsen og Tom Pedersen. Salen foreslog yderligere Martin Eriksen og Jørgen Foged.

Stifterne, der har aktiemajoriteten med A-aktier, valgte at stemme for en bestyrelse på fem personer. Martin Eriksen trak sit kandidatur. Undervejs trak også Claus Thorhauge sig fra bestyrelsen.

Den nye bestyrelse består herefter af Lars Mogensen, Jørn Andersen, Steen Madsen, Tom Pedersen og Jørgen Foged. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger direktør på førstkommende bestyrelsesmøde.

Referent, Claus Thorhauge

Her følger formand Morten Sigaards beretning for 2013:

DSC_0024
2013 begyndte med og få lavet organisationsplanen færdig og implementeret. Det lykkedes fint. Vi var dog ikke for gode til at få fortalt, hvad vi havde sat i gang, og vi var i begyndelsen heller ikke gode til at bruge ”kasserne”.

I dag fungerer organisationsplanen godt, og de personer der er i de forskellige kasser/områder er ansvarlige og beslutningsdygtige og skal ikke længere omkring bestyrelsen, så længe det ikke er noget økonomisk.

Jeg vil gerne rose jer der har et område/kasse for godt arbejde og det ansva
r i tager.

Serviceeftersyn

Bryghuset er været til service. Vi har valgt i 2013 at gennemgå alle vores måder at gøre tingene på for at se, om vi kunne gøre tingene nemmere, billigere eller mere effektivt. Dette ikke for og genere nogen, men fordi vi gjorde og gør som da bryghuset startet. Det har ført til lidt ændringer og mange ting er fortsat, fordi det fungerede godt, jeg tror arbejdet med serviceeftersynet vil fortsætte i 2014.

LAG

Vi har i 2013 ansøgt om et tilskud hos lag, som vi fik 75.000 kroner, som skal bruges til at lave udendørsmiljø en shelter/hytte/rygeskur,  beplantning og belægning. Jeg kan ikke helt fortælle, hvornår vi starter endnu, da vi selv skal finansiere en del selv eller ved hjælp af sponsorer. Men jeg er sikker på, at når det står færdigt vil det pynte på bryghuset.

ØkonomiDSC_0034

Vi har i det forgangne år ikke haft samme pres på økonomien som tidligere. Ikke at vi ”sejler” i penge, men regningerne bliver betalt og der er også plads til uforudsete udgifter.

Vi har i 2013 købt tappeanlægget, som vi ellers tidligere lejede.

Vi har igen i år et beskedent overskud, som Finn kommer ind på senere. Men det er dejligt og super flot, at vi i vores bryghus kan præstere så godt. Det betyder, at det vi gør er rigtigt. Vi skal fortsætte med at sælge en masse øl og have stor fokus på omkostningerne, så skal der nok blive lidt mere end beskedent.

Vi besluttede i slutningen af året at sætte vores øl op i pris til vores forhandlere. Det er første gang siden bryghuset begyndte. Det ser ud som om, at der er et lille fald i salget i første kvartal 2014. Det kan være lidt forskydelse i forbindelse med påsken. Men det er selvfølgelig noget, der skal følges op på, hvis det fortsætter. Det er en mulighed at udvide forhandlernetværket.

Vores aktiesalg i 2013 er på 109 stk. Det viser, at der fortsat er stor interesse for vores bryghus. Det er dejligt, at vi stadigvæk kan sælge aktier. Der er stadig en del tilbage, så I skal bare sælge løs, hvis i kender nogen, der kunne være interesseret eller hvis I selv vil have en ekstra.


Film

Vi udvikler os hele tiden og i 2013 kom vi på Youtube med en præsentations video af bryghuset.

Det er blevet til en flot lille film, som Jutta har lavet, og som viser, hvad det er, vi har her i Engesvang. Hvis I ikke har set den, så må I hjem i aften og få den set.

DSC_0041Bestyrelsesarbejdet

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres gode arbejde i det sidste år. Der er blevet diskuteret meget og kommet mange ideer op, som der er arbejdet videre med. Det er ikke altid, vi er enige. Og det ville heller ikke være rigtigt, hvis vi var. Alle har bidraget  i arbejdet, så tak til bestyrelsen.

…og som Henrik siger ”Vi kan altid blive enige om, at vi ikke er enige.”

Fusion

Vi lovede sidste år, at vi ville arbejde på at fusionere de to selskaber, Bøllingsø Bryghus og Engesvang kro. Det er ikke lykkedes at få det på plads til i år. Det er der forskellige årsager til, men jeg mener at man stadigvæk skal arbejde i den retning, så mon ikke det lykkedes til næste år på den ene eller anden måde.

Inden for de sidste par uger har nogen af vores frivillige valgt og trække sig tilbage. Det er meget beklageligt, men jeg vil gerne på hele bestyrelsen vegne sige dem en stor tak for deres store arbejde og den indsats, de har lagt i Bøllingsø bryghus. God vind til jer.

Øl-sortiment

Vi har i slutningen af sidste år startet en gennemgang af vores sortiment, hvilket betyder, at klassikeren er på vej ud i butikkerne på flaske og Davids bryg nr. 200, som kun skulle have været lavet den ene gang, faktisk er på vej ud i butikkerne nu. Det er fordi, der er stor efterspørgsel på netop denne gode øl.

Der arbejdes på flere nye øl, så det bliver spændende, hvad David kommer med i den kommende tid.

Tak

Slutteligt vil jeg sige tak til alle jer frivillige, som vi altid kan regne med og som ligger en stor indsats for at få vores bryghus til og fungere. Det ville ikke kunne  lade sig gøre, hvis I ikke hver især lavede det, som I gør.

Det kan ikke siges ofte nok, hvor meget der sættes pris på jeres arbejde og for det skal I have mange tak. Fortsæt endelig det gode arbejde.

Frivillige

Hvis nogen sidder med en lysten til at være med i dette bryghus, er der for det meste altid plads til en mere, så tag fat i bestyrelsen eller en I kender som er med, så kan der nok findes lidt frivilligt arbejde til dig.

 

Må I have en god aften

 

Morten Sigaard, formand

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Indkaldelse til generalforsamling 2014

DSC_0008

Onsdag den 7. maj 2014 kl. 18.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

DSC_0004Efter generalforsamlingen inviterer vi til fælles spisning – Pårupgryde fra Pårup Kro for 150 kroner. Madbilletter købes og betales ved indgangen, men det er nødvendigt at reservere spisning, når du tilmelder dig.

Af hensyn til planlægning af både generalforsamling og spisningen bagefter vil vi bede alle aktionærer om at tilmelde sig generalforsamling.

Tilmeld dig her:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Aktionærnummer (skal udfyldes)

Spiser med (kr. 150 - skal udfyldes):  Jatak Nej

Din besked

Hvis der er problemer med blanketten, så skriv i stedet en email til tilmelding@bbryg.dk og angiv navn og aktionærnummer. Skriv også om du vil spise med eller ej.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra