Generalforsamling 2019 – den 30. april kl. 18,30

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af Årsrapport.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Ændring af Vedtægter.  Vedtægtsændringer
  6. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag iflg. vedtægter, se nedenfor.
  9. Eventuelt.

Kun adgang til generalforsamlingen med gyldigt aktionærkort eller aktionærnummer.

Vedtægter for Bøllingsø Bryghus A/S

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig spisning.

Prisen er 130 kroner, der betales ved indgangen.

Tilmelding på nedenstående eller på mail til tilmelding@bbryg.dk eller ring på 22248645 (Ole Renè Madsen)

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Aktionærnummer (skal udfyldes)

Spiser med kr. 130 (skal udfyldes)
jaNej