Generalforsamling 2018 – den 18. april kl. 18,30

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkommende forslag, se nedenfor.
  8. Eventuelt.

Kun adgang til generalforsamlingen med gyldigt aktionærkort eller aktionærnummer.
Vedtægter for Bøllingsø Bryghus A/S

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs. Prisen er 130 kroner, der betales ved indgangen.

Tilmelding på nedenstående eller på mail til tilmelding@bbryg.dk eller ring på 40602801

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Aktionærnummer (skal udfyldes)

Spiser med kr. 130 (skal udfyldes)
jaNej