En rundtur i det nye bryggerianlæg

facade

mæskekar

Tanken til venstre er mæskekarret, hvor bryggeriprocessen begynder med at mæske malten, midt i billedet ses gærtanken og bagest til højre står den lagertank, der har køl. Det er den lagertank, der bruges til undergærede øl om eksempelvis pilsner.

sikar

Efter mæskningen pumpes brygget over i si-karret (th), hvor øllet sies fra. Brygget pumpes rundt mellem de forskellige kar i slanger med en af de to mobile pumper, der ses nederst til venstre i billedet. Anlægget bagved til venstre er tappeanlægget, der kan fylde fire flasker af gangen. Skålen på ben i midten er til at skylle flasken inden påfyldning.

gærtank

Gærtanken er den tredje tank i processen. Her skal brygget typisk stå en uge under kontrolleret temperatur. Bagved ses køleanlægget, der er styret af en computer, der er skjult bag låget.

lagertank med køl

 

 

 

 

Lagertanken her til venstre er til undergærede øl som pilsner og har tilhørende køleanlæg, så temperaturen kan holdes konstant lav.

lagertankDe to andre lagertanke her til højre er beregnet til overgærede øl og har derfor ikke køling.